^Back To Topหญ้าเทียม

ปัจจุบันหญ้าเทียม
มีหลายประเภทหลายรูปแบบในท้องตลาด เนื่องจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผู้ผลิตแต่ละรายที่แตกต่างกันไป ทั้งปัจจัยในเรื่องวัตถุดิบ รูปแบบลักษณะต่างๆ รวมไปถึง เครื่องจักรและวิธีการทอหญ้าเทียมนั้นๆ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ เป็นเครื่องชี้วัด คุณภาพที่ดีของหญ้าเทียม ท่านจะต้องศึกษาให้ละเอียดก่อน เลือกซื้อ เพราะ หญ้าเทียมแต่ละชนิดมีการใช้งานออกมาไม่เหมือนกัน เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากหญ้าเทียมและเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

ปัจจัยที่สำคัญตามที่ได้กล่าวในแรกเริ่มคือ 
วัตถุดิบที่นำมาผลิตจะต้องดี (Material) ซึ่งจะต้องเลือกใช้ Polyethylene (PE) เป็นวัตถุดิบในการผลิต 100% เพราะมีความทนทาน ไม่เกิดฝุ่น ไม่อมความร้อนและไม่แข็งตัวเวลาเสื่อมสภาพซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บาด และควรเป็นพลาสติกที่สังเคราะห์ใหม่ มิใช่ Recycle ซึ่งในผลิตภัณฑ์จากยุโรปจะไม่อนุญาตให้ใช้พลาสติกrecycle ในการนำมาผลิตหญ้าเทียม ด้วยเหตุผลจากความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งาน แต่พบว่าในประเทศจีน ยังไม่ได้กำหนด ทำให้หญ้าเทียมจากประเทศจีน มักไม่ได้ใช้ PE 100% ในการผลิต หรือมีการนำพลาสติกเก่ามา recycle เพื่อลดต้นทุนในเกือบทุกโรงงาน

รูปแบบในการผลิตเส้นใย (Yarn Appearance) คือลักษณะใบหญ้า หากใบหญ้าที่มีลักษณะใบมีความใหญ่ หรือเป็นแกนเดี่ยว (มักพบในหญ้าประเภท Fibrillate) จากผลการทดสอบต่อการใช้งานของผู้เล่นจาก Labosport ของFIFA จะพบว่า มีโอกาสในการบาดเจ็บและระคายเคืองได้มากกว่าต่อผิวหนังของผู้เล่น จึงทำให้หลายประเทศไม่ได้รับความนิยมการเลือกใช้ใบหญ้าประเภทนี้แล้ว

และความแข็งกระด้างของใบหญ้าเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง ก็มีผลสำคัญด้วยเช่นกัน เพราะหญ้าเทียม เมื่อมีความแข็งมากก็จะมีแรงเสียดทานกับผิวหนังมากด้วยเช่นกัน(หญ้าเทียมภายหลังติดตั้งจะยิ่งเพิ่มความแข็งเข้าไปอีก เพราะinfill เม็ดทรายและเม็ดยางที่ต้องโรยเข้าไป) ทั้งนี้การเลือกหญ้าเทียมโดยการสัมผัสก่อนการติดตั้งก็สำคัญ ถ้าใบหญ้าตัวไหนที่แข็งกระด้าง สามารถสังเกตได้เมื่อลองสัมผัสเวลาที่ผู้ขายนำสินค้ามาให้เลือก ถึงแม้จะมีเหตุผลที่ทำให้หญ้าทน แต่ถ้าทนแล้วบาดเจ็บ ผู้เล่นไหนจะมาใช้บริการ

ข้อกำหนดในการใช้สนามหญ้าเทียม 
• รักษาความสะอาดของสนามเสมอ 
• ห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่สนามหญ้าเทียม 
• ห้ามรถยนต์หรือเครื่องจักรหนักทำงานบนพื้นสนาม 
• หากเกิดความเสียหายกับสนามหญ้าเทียม ควรแก้ไขทันที การทำความสะอาด และบำรุงรักษา 
• ควรทำความสะอาดสนามทุกครั้งหลังการใช้งาน 
• ควรปัดทำความสะอาดใบหญ้าด้วยแปรงสำหรับสนามหญ้าเทียม ทุก 2 สัปดาห์
• ควรเติมทราย และเม็ดยางทุกเดือน หรือเมื่อมีการใช้ สนามอย่างหนัก
• ควรล้างฝุ่นบนพื้นสนามด้วยน้ำสะอาด การกำจัดสิ่งสกปรก 
• ของเหลว เช่น น้ำผลไม้, นม, ice cream สามารถเช็ดออกได้ด้วยน้ำสะอาด 
• คราบน้ำมันเช่น น้ำยาขัดรองเท้า, lotion, หมึกปากกา สามารถเช็ดออกได้ด้วย คลอรีน 
• รอยสกปรกจาก เทียนไข, ยางไม้ สามารถเช็ดออกได้ด้วย คลอรีน 
• คราบสกปรกจากเชื้อรา หรือ เชื้อราน้ำค้าง ใช้ ไฮโดร เจนเปอร์ออกไซด์ 1% เช็ดออก ข้อห้ามในการใช้สนาม 
• ห้ามสูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟ ในพื้นที่สนาม
• ไม่อนุญาติให้ทิ้งหมากฝรั่ง และน้ำผลไม้ 
• ไม่อนุญาติให้รถยนต์ หรือเครื่องจักรหนัก ทำงานบนพื้นสนาม
• ไม่อนุญาติให้สวมรองเท้าที่มีปุ่มเหล็ก แหลม
• ไม่ควรใช้สารเคมีในการทำความสะอาด หรือยาปราบศัตรูพืช หรือยาฆ่าแมลง ในพื้นที่สนาม